ICT bedrijf OBI isISO 27001 gecertificeerd

Het ICT bedrijf OBI is sinds september 2019 ISO 27001 gecertificeerd. De certificering is een formele bevestiging dat we bij OBI veel waarde hechten aan de bescherming van (persoons)gegevens.

ISO 27001 is een wereldwijde norm voor informatiebeveiliging, opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO). De norm stelt duidelijke eisen aan het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd managementsysteem voor informatiebeveiliging.  Het ISO 27001 certificaat toont aan dat OBI Automatisering voldoet aan die eisen en dat adequate beveiligingsmaatregelen zijn gewaarborgd.

ISO 27001?

Wat betekent dat voor uw organisatie?

De certificering brengt veel voordelen met zich mee voor OBI, maar wat betekent het concreet voor uw organisatie als belanghebbende?

Het ISO 27001:2013 certificaat garandeert dat OBI:

  • persoons- en bedrijfsdata optimaal beveiligt;
  • processen heeft ingericht die de beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid en bescherming van informatie waarborgen;
  • adequate technische en organisatorische maatregelen t.a.v. informatiebeveiliging heeft getroffen;
  • risico’s t.a.v. informatiebeveiliging identificeert, opvolgt, reduceert en controleert;
  • het PDCA-concept (continu verbeteren) heeft geïntegreerd in al haar processen;
  • voldoet aan de eisen van de GPDR;
  • een betrouwbare partner is.

De scope van de ISO 27001 certificering van OBI ICT richt zich op de informatiebeveiliging van het hele bedrijf en gaat dus verder dan alleen de beveiliging van persoonsgegevens. Het richt zich op alle bedrijfsinformatie en gerelateerde processen die vallen onder de scope van de certificering.

De scope

Scope van certificering

Het informatiebeveiligingsbeleid binnen OBI Automatisering heeft betrekking op alle medewerkers, gebruikers en externe relaties alsmede op alle organisatieonderdelen van OBI Automatisering.
De scope van onze dienstverlening en ook van het informatiebeveiligingsbeleid is;
“Het adviseren, ontwerpen, implementeren, hosten en beheren van computernetwerken voor klanten van OBI Automatisering”

Klik op de button hieronder om het certificaat of de Verklaring van Toepasselijkheid (Statement Of Applicability) in te zien.

Heeft u een vraag over onze informatiebeveiliging of de certificering van OBI, neem dan contact op met onze Security Officers.

vraag VVT aan