AVG privacywetgeving

Met ingang van 25 mei 2018 dienen alle organisaties binnen de Europese Unie compliant te zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, in het Engels ook wel GDPR genoemd). De Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is daarmee komen te vervallen. Deze wetgeving betekent dat u als organisatie onder andere een documentatieplicht heeft om aan te tonen dat u technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om persoonsgegevens te beschermen.
De Autoriteit Persoonsgegevens is in Nederland de instantie die bevoegd is bij u te controleren en boetes uit te delen.

“Ons ISO team heeft in samenwerking met de doe-het-zelf AVG software van AVG online een unieke methode ontwikkeld om uw AVG uit te besteden. Een unieke methode waarmee het al mogelijk is om u binnen 1 dag te helpen met de implementatie van de AVG. Uiteraard is dit afhankelijk van de hoeveelheid werk die u wilt uitbesteden en de grootte van uw bedrijf. We helpen u hiermee graag op weg!”

AVG advies en implementatie

De implementatie van een goed AVG/GDPR privacy beleid is een hele klus. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft handreikingen gedaan in de vorm van een 10-stappenplan. U kunt in principe dus zelf aan de slag maar mocht u toch begeleiding willen, dan kunt u de AVG uitbesteden volgens de methode van het ISO team van OBI Automatisering. Wij hebben namelijk het 10-stappenplan tot in de puntjes gespecificeerd in concrete en begrijpbare stappen zodat alle verplichte onderdelen van de Autoriteit Persoonsgegevens aan bod komen.

Vraag aan

Unieke methode!

Bepaal zelf de kosten en wat u wilt uitbesteden

Afhankelijk van de werkzaamheden die u wilt laten uitvoeren kunt u zelf bepalen wat de kosten zullen zijn.

Het ISO team geeft maatwerk begeleiding en workshops bij u op locatie om u te helpen voldoen aan de AVG/GDPR privacywetgeving aan de hand van de software van AVG online. De software van AVG online helpt door middel van online invulformulieren en voorbeeld documenten en genereert de juiste documentatie om aantoonbaar te voldoen aan de privacywetgeving.

vraag aan

AVG/GDPR privacybewustwording voor medewerkers

Korte training sessie bij u op locatie waarin uw medewerkers bewust worden van de AVG / GDPR privacy wetgeving en wat dit voor hun en de organisatie betekent.

  • Wat is de AVG/GDPR privacy wetgeving?
  • Wat zijn persoonsgegevens?
  • Wat is een datalek en hoe moet ik dit melden?
  • Wat betekent de AVG/GDPR voor mij?
  • Wat betekent de AVG/GDPR voor mijn organisatie?