Maatregelen Corona virus en continuïteit ICT dienstverlening OBI

16 maart 2020

De overheid heeft verregaande maatregelen afgekondigd om de uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) te kunnen remmen. Deze maatregelen hebben gevolgen voor onze organisatie en voor jou als klant. Veel van onze klanten maken gebruik van onze ICT diensten om online- en digitaal te (thuis)werken. Daardoor wordt de continuïteit en afhankelijkheid van onze dienstverlening nog groter.

Bij OBI automatisering staat de continuïteit van de ICT dienstverlening voorop. Om die reden hebben we ook bij OBI verschillende maatregelen genomen om de dienstverlening te kunnen waarborgen en ICT service te kunnen continueren.

Splitsing technisch ICT-team
Tot de genomen maatregelen behoort het opsplitsen van ons team met technische ICT medewerkers. Een deel van ons team zal vanuit huis de werkzaamheden uitvoeren zoals u dat van ons gewend bent. Het resterend deel van ons team zal dit vanaf kantoor doen. Zij zullen middels gebruikelijke communicatie met elkaar in contact blijven, maar niet langer fysiek naast of met elkaar werken.

Ondersteunende afdelingen
De ondersteunende afdelingen, zullen daar waar mogelijk de werkzaamheden eveneens vanuit huis uitvoeren.

Medewerkers die op kantoor werken is verzocht de instructies van het RIVM te hanteren met betrekking tot hygiëne- en voorzorgsmaatregelen. Uiteraard zijn wij de komende tijd extra alert op medewerkers met (ziekte-) verschijnselen en zullen bij de minste twijfel deze medewerkers thuis houden of naar huis sturen.

Werkzaamheden op locatie
Voor alle werkzaamheden die gepland staan of uitgevoerd dienen te worden op locatie, geldt dat wij in overleg met de klant zullen bezien of de werkzaamheden ook op afstand kunnen worden verricht. Is dat niet mogelijk en is het essentieel dat de werkzaamheden worden uitgevoerd, dan zullen wij (met de nodige voorzorgsmaatregelen) op locatie aanwezig zijn.

Wat kun je zelf doen?
Onze organisatie is dusdanig ingericht dat al onze collega’s hun werk ook vanuit huis kunnen uitvoeren zoals zij dat ook vanaf kantoor kunnen doen. Desondanks helpt het ons erg als je vragen hebt die niet van dringende aard zijn om deze per e-mail aan ons te stellen via supportdesk@obi.nl.

Iedereen heel veel succes en sterkte de komende tijd,
Het ICT-Team van OBI

p.s. Zit je organisatie in de toerisme of horeca branche en ben je een bestaande klant van OBI? Bel ons voor extra ondersteuningsmaatregelen. Want OBI zorgt dat ICT werkt. Altijd. Overal. Ook in de crisis.