Deze pagina is opgesteld door OBI Automatisering om haar klanten op weg te helpen bij een keuze voor een ERP pakket. OBI heeft geen financiele banden met de bedrijven of websites genoemd op deze pagina.

Stappenplan voor keuze van ERP software

Omdat een ERP-systeem zo’n grote invloed heeft op de organisatie, is het verstandig zeer zorgvuldig met de selectie ervan om te gaan en niet over één nacht ijs te gaan. Bij de selectie van ERP-software kunnen de volgende stadia voor komen:

  1. Onderzoek eigen bedrijfsprocessen. Breng de eigen werkwijzen in kaart en stel ze op papier en denk aan optimalisaties en de toekomstplannen.
  2. Opstellen Programma van Eisen en Wensen (PVE). Hierin wordt beschreven wat van een ERP-pakket wordt verwacht en wat “leuk” is om te hebben.
  3. Onderzoek ERP software leveranciers. Door onderzoek kan men met behulp van een paar in het oog springende harde eisen een lijst opstellen van een beperkt aantal potentiële leveranciers. Deze potentiële leveranciers krijgen de eisen- en wensenlijst toegezonden met het verzoek intern te onderzoeken of ze hieraan kunnen voldoen en hiervan een schriftelijke rapportage terug te melden.
    lees verder onderaan deze pagina >>
  4. Opstellen businesscase. Praktijkvoorbeelden van het primaire proces én de belangrijke secundaire processen worden uitgewerkt.
  5. Demonstratie. Aan de hand van de businesscase wordt door de potentiële leveranciers een demonstratie gegeven.
  6. Hands-on demo. De belangrijkste gebruikers worden in staat gesteld om zelf achter de computer, begeleid, kennis te maken met het beoogde ERP-pakket.
  7. Principebeslissing. Aan de hand van alle voorgaande stappen wordt een principebeslissing genomen.
  8. Contractbesprekingen.

Bron: Wikipedia: Enterprise resource planning

Bookmarks van bovenstaand artikel

>> Onderzoek ERP software leveranciers